Türkiye’nin İlk ve Tek Turbo Kompresör Ar-ge Merkezi olan IHI DALGAKIRAN AR&GE, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ÜSİTEM ev sahipliğinde yapılan 4. Ulusal Üniversite – Sanayi İşbirliği, Ar-Ge ve İnovasyon Kongresinde!

Türkiye’nin her bölgesinden sanayi kuruluşlarının katıldığı kongrede “Turbo kompresör giriş havası basınç kayıplarının OpenFOAM ile nümerik incelenmesi” başlıklı bildirimizle katılım sağladık. Bildiri kitapçığında da yayınlanacak çalışmamızda giriş havasını etkileyen menfezlerin, geometrik faktörleri incelemiş olup elde ettiğimiz öngörülerimizi ileriye dönük tasarımlarımızda optimizasyon alanında kullanabilmemiz için temel oluşturuyor. Bunun yanında çalışmanın açık kaynak hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı OpenFOAM ile yapılması hem Ar-Ge merkezimizin akademik faaliyetlerinde hem de sektörümüzde sürdürülebilir Ar-Ge adına başarılı bir adım olmuştur.