Entegre Yönetim Politikası

IHI DALGAKIRAN Turbo Kompresörleri

Kaliteyi bir temel felsefe olarak benimseyen IHI DALGAKIRAN; müşteri memnuniyetini ön plana çıkartmayı, bunu yaparken de müşteri beklentilerini, ürün ve çevre yaşam döngüsünün her aşamasında karşılamayı ve aşmayı hedeflemektedir. IHI ve DALGAKIRAN firmalarının yılların deneyimiyle ve devrim niteliğindeki yatırımlarıyla IHI DALGAKIRAN; ürün ve hizmetlerinin kalitesini odak noktasında tutmaktadır. Türkiye’nin ilk ve tek Turbo Kompresör üreticisi unvanını gururla taşımaktadır. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarken, sürdürülebilir bir büyüme için IHI DALGAKIRAN’ın temel amaçları aşağıdaki gibidir;

• Turbo Kompresör sektörünün ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda AR-GE ve inovasyona dayalı çözümler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak,
• Ürün ve hizmet kalitemizle turbo kompresör alanında pazarın her segmentinde tercih edilir, dinamik ve global bir şirket olmak,
• Tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, tüm süreçlerimizin performansını uluslararası düzeyde rekabet edilebilecek seviyeye yükseltmek,
• Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, yasal, diğer ve uygulanabilir şartları yerine getirirken, uygunluk yükümlülüklerine hassas bir şekilde uyum gösterip taahhüt ederken entegre yönetim sisteminin sürekli iyileştirerek Kalite & Çevre & İSG performansının arttırmak,
• İnsan odaklı bir yaklaşımla, tüm çalışanlarımızın becerilerini tanımak, onları planlı eğitim faaliyetleri ile geliştirmek ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için gereken kaynakları çalışanlara sağlamak,
• Entegre yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli kaynakları temin etmek,
• Atık üretimini minimize ederek çevresel kirliliği kaynağında önlemek; çevresel risklerimizin içselleştirilmesini sağlamak
• Ürün portföyümüzde yeni, teknolojik, makine emniyet yönetmeliklerine uygun, çevre dostu turbo kompresörlere yer vererek, doğal kaynak kullanımının azaltılması çalışmalarını yapmak,
• Süreçlerimizin tamamında sürdürülebilir kaynak kullanımı ile iklim değişikliğini göz önüne alarak ekosistemi korumak,
• Bütün paydaşlarımızla çevrenin korunması konusunda işbirliği yaparak bilinçlendirmeyi arttırmak,
• Güvenli ve Sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını, Çalışanlarımızın ve temsilcilerinin tüm süreçlerde danışma ve katılımlarının sağlanmasını , Sıfır İş kazası prensibiyle çalışmayı taahhüt eder,

IHI DALGAKIRAN ailesi olarak; faaliyetlerimizin her aşamasında ekip çalışması içinde, bilgiyi paylaşarak, işimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek ortaklarımıza, topluma ve üreticilere katma değer yaratmak ana prensibimizdir.