Celcius’tan Fahrenheit’a (C’den F’ye dönüştürme), Celcius’tan Kelvin’e, Kelvin’den Celcius’a, Kelvin’den Fahrenheit’a veya Fahrenheit’tan Celcius’a veya Fahrenheit’tan Kelvin’e dönüşümleri hesaplamak için sıcaklık dönüştürme hesaplayıcımızı kullanabilirsiniz.

İkinci dönüşüm hesaplayıcıyı kullanarak havanın adyabatik deşarj sıcaklığını hesaplayabilirsiniz.

Dönüşüm hesabı (Celsius, Kelvin ve Fahrenheit arasında)
Başlangıç Değeri:
°C
Kelvin
°F
Dönüşüm hesabı (havanın adyabatik çıkış sıcaklığı)
Başlangıç Değeri:
Filtre girişindeki Emiş Basıncı (Bar (a))
Çıkış basıncı (Bar (a))
Emiş sıcaklığı (°C):
Sonuç:
çıkış sıcaklığı (°C):
çıkış sıcaklığı (Kelvin):